| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организации и фирми в областта на хидрологията и хидрогеологията

Водите в България

Геологически институт на БАН “Страшимир Димитров”

Институт водных проблем Российской академии наук

НПФ ГИДЭК

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Български Институт по Стандартизация

BRGM

Geolink

International Association of Hydrogeologists

International Association of Hydrological Sciences

ISARM

Rockware

SCK-CEN - Belgium

Springer

VITO - Belgium

U.S. Geological Survey

www.georadar-voda.com

   

 

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Басейнови дирекции

Басейнова дирекция Дунавски район

Басейнова дирекция Източнобеломорски район

Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Басейнова дирекция Черноморски район

Лаборатории

ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ

НИКОЛ-Н ООД

Лаборатория "Химическо замърсяване на атмосферата и водите"

Стратиграфска таблица

Стратиграфска скала, съставена от М. Вацев, с нанесени тектонски фази и цикли съвместно с М. Антонов. Показани са и по-стари разчленявания, които могат да се срещнат в литературата.

Геофизични проучвания

Геофизично проучване за търсене на вода,откриване на вода, проучване за вода

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени