| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало       Водите в България       Дейности        Нормативна уредба        Връзки        Въпроси        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цени

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Хидрогеоложки проучвания  - от 400 лв *

Геофизични проучвания за търсене и откриване на вода за сондиране – от 300 лв* 

Разрешителни за водовземане от подземни води – от 1200 лв*

 

Проектиране на санитарно – охранителни зони – от 800 лв*

 

Оценка на ресурсите на подземните води - от 400 лв *

 

Хидрогеоложко моделиране и прогнозиране за оценка миграцията на замърсители - *

 

Проектиране на дренажни системи за площно отводняване и на локални отводнителни системи за подземни води - *

 

Проектиране на мониторингова мрежа за подземни и повърхностни води - *

 

Мониторинг на подземни и повърхностни води – от 250 лв *

 

Провеждане на водочерпения  - от 200 лв *

 

 

* Цената на дейностите зависи от обема на проучване и хидрогеоложката обстановка.

HWI Consulting предлага още съдействие при представяне на разработки и документация в Басейновите дирекции, консултации по въпроси свързани с подземните и повърхностните води, провеждане на годишен мониторинг на водоизточници. Предлагаме кратки срокове на изпълнение, отговорно отношение, съобразени с нормативните документи решения.www.vodite.com, hwi_consulting @ mail.bg, 0885150031, 0899973075

 

   

 

Водите в България

Обща информация за водите в България

Дейности

Консултантски дейности свързани с подземните води

Нормативна уредба

Информация за действащите нормативни актове и законив областта на подземните води

Връзки

Полезни връзки и практическа информация – връзки с институции, публикации

Въпроси

Често задавани въпроси – хидрогеология, подземни и повърхностни води

 

 

 phone.jpg

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени