| контакти |

  HWI Consulting

     Хидрогеология, водоснабдяване, дренажни системи, замърсяване на подземни води, геотермална енергия

 

  Начало         Водите в България         Дейности          Нормативна уредба          Връзки          Въпроси           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По какви въпроси бихме могли да бъдем полезни

 hwi_consulting @ mail.bg

Цени

Консултантски дейности

Практически дейности

  • Сондиране за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

  • Изграждане на дренажни съоръжения за подземни води

  • Изграждане на термопомпени инсталации   

  • Мониторинг на подземни и повърхностни води

  • Провеждане на водочерпения  

   

 

Карта на България

Населени места и основна пътна мрежа в България

Административна подялба на България

Области в България

Хидрогеоложко райониране на България

Хидрогеоложка подялба на България, райони на басейново управление, басейнови дирекции – Дунавски, Черноморски, Западнобеломорски и Източнобеломорски райони

Мониторинг на водите в България

Базова наблюдателна мрежа на НИМХ-БАН

Сондажи и кладенци

Основни понятия и техническа информация относно сондажите и кладенците – конструкция, изграждане, експлоатация, препоръки, въпроси

Стратиграфска таблица

Стратиграфска скала, съставена от М. Вацев, с нанесени тектонски фази и цикли съвместно с М. Антонов. Показани са и по-стари разчленявания, които могат да се срещнат в литературата.

Геофизични проучвания

Геофизично проучване за търсене на вода,откриване на вода, проучване за вода

Хидрогеоложки проучвания

Изясняване на движението, нивата и химическия състав на подземните води

 

 
   
 

 Води    Дейности   Нормативна уредба   Връзки   Узаконяване на водоизточници   Миграция на замърсители   Хидрогеология   Водопонизителни системи   Хидрогеоложко моделиране

 

Copyright 2013 Vodite.com Всички права запазени